Norsk søkemotor til Sverige

Norsk søkemotor til Sverige

IntelliSearch fører sin søkemotor for bedrifter til utlandet for å konkurrere med Fast og Autonomy.

IntelliSearch utvider sin virksomhet til Sverige.

- Det vi planlegger å kopiere mest mulig det vi gjør i Norge, sier Harald Jellum, adm. dir. i selskapet, til Computerworld.no.

Selskapet har en klar ambisjon om å ta en ledende rolle innen søkemotormarkedet for små- og mellomstore bedrifter i Norden. Ifølge Jellum er det først og fremst Fast og Autonomy han konkurrerer med, og de satser mest på store kunder.

- Vi hjelper bedrifter med å gjenfinne og gjenbruke all intern informasjon, som filer, mail, erp-elementer og dokumenthåndtering. I tillegg har systemet koblet seg opp mot 30.000-35.000 aviser. Dette gir bedrifter mulighet til markedsovervåking og søk etter medieomtaler. Vi lager også en løsning der Word "skjønner" det du skriver og foreslår andre dokumenter skrevet av andre i sammen organisasjon. På denne måten er det mulig å dele kunnskap med andre i bedriften, sier Jellum.

IntelliSearchs søkemotor er ”semantisk”. Semantiske søk er slik at søkemotoren ”forstår” hva som søkes etter, og kun søker i dokumenter som er ”like” i innhold. Dette er mulig ved hjelp av en avansert søkealgoritme.

Mellomstore bedrifter

IntelliSearch har det siste året levert rundt 25 løsninger i det norske markedet. Jellum regner med at det svenske markedet kan gi minst like mange kunder.

- Ja, Sverige har et større marked. Vi ser det som naturlig å satse først på Norden. Vi har også kontakter i Danmark, men vi er et lite selskap, så vi konsentrerer oss om Norge og Sverige, sier Jellum.

Det er bedrifter med mellom 50 og 5.000 ansatte som er målgruppen for Intellisearch.

- Fast og Autonomy har dyre løsninger for store kunder. Vi har fokus på de mindre selskapene og å tilby tjenester basert på månedsleie, sier Jellum.