Norsk støtte for optisk modem

Norsk støtte for optisk modem

Ignis Photonyx får 10 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et fiberoptisk modem sammen med Samsung.

Ignis ASAs datterselskap Ignis Photonyx har fått tilsagn av Innovasjon Norge om økonomisk støtte på 10 millioner kroner til utvikling av et optisk modem. Prosjektet er en integrert del av Ignis Photonyx’ brede satsing i det internasjonale markedet for fiberbasert bredbåndsaksess, og støtten kommer til utbetaling i 2006 og 2007, skriver selskapet i en pressemelding.

- De pengene er viktig for at vi kan få opp farten på prosjektet. Nå jobber det fem stykker hos oss med prosjektet, men jeg regner med at det blir ti over nyttår, sier Even Zimmer, administrerende direktør Ignis Photonyx, til Computerworld.no.

Ignis jobber blant annet sammen med Samsung, som er storaktør på fiberutvikling.

Fiber hjemme

Søknaden ble innvilget innenfor Innovasjon Norges IFU/OFU program, som et Fokusert Industrielt Forsknings- og Utviklingsprosjekt, og skal støtte prosjekter der produktutviklingen skjer i nært samarbeid med en kunde. Ignis Photonyx signerte i november en utviklingsavtale med det koreanske systemhuset Samsung for utvikling av et optisk modem for bruk i fiberoptiske aksessnettverk.

Fiber-to-the-home (FTTH) er i ferd med å bli en realitet i deler av Asia og i Nord-Amerika, og det ventes at antallet husstander med bredbåndstilknyting over fiber vil stige fra cirka 6 millioner i dag til mer enn 20 millioner i 2008. Analyseselskapet Infonetics Research anslår verdien av markedet for optiske modem alene til mer enn 200 millioner dollar i 2008.

Det optiske modemet plasseres på veggen hos bredbåndsabonnenten, og fungerer i prinsippet som et DSL-modem. I fiberbaserte aksessnettverk vil imidlertid kobberkabelen inn til husstanden være erstattet av en optisk fiber som sikrer tilnærmet ubegrenset båndbredde. Dette vil være en forutsetning for fremtidens ’triple play’, der data/internett, telefoni og HDTV distribueres over samme medium. 

Ikke i Norge

Det er først og fremst markedene i Asia og USA som er interessant for Ignis produkter.

- I Norge er det noen få aktører som leverer fiber, som kraftselskapene Lyse og Hafslund. Men generelt ligger Europa etter når det gjelder FTTH. Dette nye produktet skal erstatte dagens teknologi. Det vil være færre komponenter, færre manuelle handlinger, og dermed kan kostnadene for fiberbasert bredbånd gå ned, sier Zimmer.

Men Zimmer utelukker ikke at modemet også kan brukes i norske sentraler gjennom leverandører som Samsung, LG og Alcatel.