Norsk suksess på HDTV

Norsk suksess på HDTV

Norske Tandberg Television fortsetter suksessen i et marked der HDTV og IPTV er hete. Omsetningen i første kvartal var 7,3 prosent bedre enn i fjerde.

HDTV-overføringene fra vinter-OL benyttet utstyr fra Tandberg Television. NBCs overføring av den 63. Annual Golden Globe prisutdeling brukte utstyr fra Tandberg Television. 

En omsetning på 84,2 millioner dollar i første kvartal 2006 mot 67,8 millioner for et år siden. I fjerde kvartal 2005 var omsetningen 78,5 millioner dollar.

Få selskaper kan vise til en slik omsetningsøking.

Resultatet var bra, men det var bedre i fjerde kvartal. I første var bruttoresultatet 16,7 millioner dollar. I fjerde var det 18 millioner.

Fjerde kvartal pleier alltid å være best, første dårligst. Mange kostnader kommer i første kvartal. Budsjettreserven brukes opp i fjerde.

Men Tandberg Television har det bedre også med hensyn til ordrereserve. Den utgjør nå grovt en kvartals omsetning etter en vekst på 25 prosent fra forrige kvartal. Som ledd i den videre utvikling er logoen blitt endret.

Norsk ingen hindring

Norsk opphav er ingen hindring når det gjelder Tandberg Television. Men mye norsk er det ikke igjen av selskapet. Nærmest bare styreformann Jan Christian Opsahl og styremedlem Bengt Turesson.

Verdien av selskapet har passert ti milliarder kroner etter en oppgang på rundt 25 prosent fra årsresultatet ble presentert tidligere i år til kvartalsresultatet kom nå.

Store utenlandske investorer dominerer selv om det også finnes norske som fortsatt er interessert. Norske virksomheter som har en investeringspolitikk, skyr nok en gang et teknologiselskap.

Folketrygdfondet er største aksjonær med 6,41 prosent av aksjene, men det er først og fremst utenlandske finansinstitusjoner som figurerer på listen over de 30 største aksjonærene.

Eller finnes Vital, Statoils Pensjonskasse og KLP blant de 30. Blant disse representerer de utenlandske rundt 48 prosent av aksjene, mens de fire norske representerer 9,3 prosent.

Tre amerikanske

Oppkjøp av tre amerikanske teknologiselskaper gjør at Tandberg Television har riktig teknologi for fremtidens multimediaoverføring. Det forstår amerikanske kringkastingsselskaper. De har forståelse i Kina hvor tre viktige kontrakter er inngått i første kvartal i år. I Europa er forståelsen mindre, selv om omsetningen tilsvarer den amerikanske.

- Vi ser større interesse for HDTV i Europa, men det tar tid, sier Eric Cooney, administrerende direktør i Tandberg Television.

Det er underlig at interessen ikke er større all den stund verdensmesterskapet i fotball i Tyskland i år regnes som lanseringsseansen for HDTV i Europa. Kun France Telecoms Maligne TV har anskaffet avansert komprimeringsutstyr for IPTV, det vil si tv-overføring ved hjelp av IP-protokollen.

På det amerikanske kontinentet rir Tandberg Television (TAT) som aldri før. Nå er det bare et spørsmål om å utnytte potensialet i de tre oppkjøpte selskapene N2, Goldpocket og Skystream.

- Jeg skal jobbe med å integrere de oppkjøpte selskapene, sier Eric Cooney.

Det er veldig viktig for den teknologiske kunnskapen til disse firmaene må integreres og bidra til fornyelse av TATs fremtidige produkttilbud.

I øyeblikket leverer TAT produkter for HDTV, IPTV, satellitt og kabel. Bedre kan det nærmest ikke bli.

Gode marginer

TAT har en bruttomargin som datamaskinprodusentene hadde på åttitallet, en bruttomargin som bare overgås av store programvareselskaper. 57,4 prosent var den i første kvartal 2006, 56,3 prosent var den i første kvartal året før.

I fremtiden kan ikke TAT regne med slike marginer med mindre programvare blir en større del av produkttilbudet.

TATs største fiende er TAT. Derfor er det viktig å få til integrasjonen slik at ikke nye konkurrenter kommer opp med teknologi som TAT ikke har et alternativ til.

Skystream har teknologi som på sikt ville kunne konkurrert med TATs. Oppkjøpet er derfor strategisk riktig. For i øyeblikket tjener TAT godt på å selge kostbart kringkastingsutstyr for MPEG. Eksempel er MPEG-4 AVC Cable Head-end for digital-tv på kabel.

- I år kommer MPEG-4 til å selge bedre enn MPEG-2, fremhever Eric Cooney.

Det er komprimeringen i MPEG-4 (Motion Picture Expert Group) som er mye bedre enn MPEG-2. Det gir mange flere kanaler på kabel og i bakkenettet. Somlingen i Norge på utbygging av et digitalt bakkenett har derfor en fordel, men nå er tiden moden. Derfor er det underlig at Europa ikke er mer pågående i bruk TATs nye teknologi.

Øyeblikkets reklame

For leverandører av video på forespørsel har TAT en ettertraktet programvareteknologi. Adpoint On-Demand Ad Insertion Software legger inn øyeblikkets versjoner av reklameinnslag når videoen etterspørres, ikke de reklameinnslagene som gjaldt da videoen første gang ble tilbudt.

I USA har AT&T vært aktive på IPTV. Men AT&T (American Telephone and Telegraph) er ikke lenger hva det var for 20 år siden. Bell South som ble utskilt fra AT&T ved telemonopolets opphevelse i USA, er i ferd med å kjøpe AT&T.

- Bell South vil være aggressive på IPTV etter oppkjøpet av AT&T, tror Eric Cooney.