Norsk Televisjon eneste søker til digitalt bakkenett

Myndighetene har mottatt kun én søker til å få bygge digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Søkeren er Norges televisjon as (NTV). Selskapet eies i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor Broadcast Holding AS.

Konsesjonen ble første gang kunngjort i 2002, men ble lyst ut på nytt 30. juni 2005.  NTV – den gang eid av NRK og TV2 – var da eneste søker.

 

Under prosessen med fastsettelsen av de endelige konsesjonsvilkårene søkte NTV i februar 2005 om å få utvidet konsesjonsperioden, fra tolv til femten år.

 

Den 7. mars i år ble andre aktører invitert til å melde eventuell interesse for å søke på konsesjonen med de nye vilkårene. Telenor Broadcast Holding meldte sin interesse innen fristen. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vurderte det da slik at hele konsesjonen måtte lyses ut på nytt, skriver departementet i en pressemelding. 

 

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vil nå gå gjennom søknaden for å sikre at minimumskravene satt i utlysningen er oppfylt. Søknaden vil samtidig bli forelagt konkurransemyndighetene for konkurransemessig vurdering.