Norske aktører sliter med EU-frist

Norske aktører sliter med EU-frist

Norske bedrifter kan søke EU-penger for prosjekter om offentlig informasjon i eContentplus.

Om noen uker er første frist for innmelding til EUs eContentplus-program. Selv om det i alt er over en milliard kroner å hanke inn, har få norske bedrifter meldt sin interesse.

- Dette skyldes at vi har vært for sent ute med informasjon. EU-bestemmelsen kom i mars, men Stortinget ventet med å vedta den til rett før sommeren. Dermed ble hele prosjektet løftet til etter ferien, og til slutt kom vi ikke i gang før slutten av september, sier Gjermund Lanestedt i Scandpower til Computerworld.no.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) bruker konsulentselskapet Scandpower Information Technology Oslo som National Contact Point (NCP) for eContentplus. Lanestedt fikk oppdraget med å informere det norske markedet bare for noen uker siden.

- Vi har vært i kontakt med 2-3 potensielle søkere, og vi regner med å få flere når informasjonen kommer ut, sier han.

150 millioner kroner

Fristen for første runde i prosjektet er satt til 24. november. I denne runden står rundt 150 millioner kroner til fordeling for bedrifter eller forskningsmiljøer som har gode løsninger som kan brukes i hele Europa.

- Vi retter oss i første omgang mot løsninger som kan kommersialiseres. Det handler om all slags offentlig informasjon og metadata som gjøres tilgjenglig for internasjonalt bruk. Små bedrifter er aktuelle, men også for eksempel i forlagsbransjen ligger mange muligheter. Tenk også på kartdata, biblioteker, eller kulturinnhold som norsk musikk, sier Lanestedt.

Prosjektets fire fokusområder er å stedfested data, digitalisere læringsressurser, kulturinnhold og vitenskapelige data.

Bistår søkere

Scandpower skal snart ha et eget nettsted på lufta. Videre skal selskapet bistå norske søkere i partnersøk og søknadsprosess, samt rapportere til norske myndigheter og EU om erfaringer underveis.

Søknadene om tilskudd til prosjekter behandles av eContentplus-programmet sentralt i EU-kommisjonen. Foruten kontakt med EU-systemet og faglige internasjonale nettverk innen de aktuelle områdene, forutsetter arbeidet bred kontakt mot potensielle søkermiljøer innen innholdsindustrien, offentlige dataforvaltere og registereiere, standardiseringsmiljøer og mot virkemiddelapparatet for øvrig. Et eget fagstyre oppnevnt av NHD vil bistå NCPen i arbeidet med å vurdere virkemidler for å sikre høy norsk deltakelse i programmet.

Søknadsfristen gjelder bare den første runde. Lanestedt regner med at det vil være en ny runde allerede i vår.

Mer informasjon om eContentplus.

Eller ta kontakt med www.scandpowerit.no