- Norske ledere er for feige

- Norske ledere er for feige

Norske bedriftsledere er lite villig til endre forretningsprosessene. Dermed lykkes færre med sine it-prosjekter.
69 prosent av norske bedriftsledere sier de i liten grad kunne tenke seg å foreta noen endringer i organisasjonen. Samtidig mener 86 prosent at effektivisering av interne prosesser fortsatt er det viktigste resultatet av it. Dette viser en undersøkelse fra den Norske Dataforening og konsulentselskapet Rambøll.

Når resultatene fra it-prosjekter ikke kommer som forventet svarer de aller fleste at dette skyldes eksterne faktorer - det vil si leverandørene. Dermed oppstår et motsetningsforhold - man ønsker at teknologi skal bidra til endringer, samtidig er man selv ikke villig til å foreta noen.

- Det virker tydelig at en del mindre vellykkede prosjekter også skyldes interne utfordringer. Av undersøkelsen ser vi at endringsviljen kunne vært større, sier Arve Line, seniorrådgiver Rambøll.

Han peker blant annet på at mellomlederne er nøkkelen til varig organisatorisk endring. Ofte instruerer it-prosjekterleder og toppleder mellomlederne når prosjektplanene er gjennomført.

- Men så blir de overlatt til seg selv når de skal implementere teknologien og finne nye måter å jobbe på. Topplederen tar ikke nødvendige beslutninger, sier Line.

Hva har du på øya?

Stein Tore Fiskerud er it direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium. Han forteller at i hans selskap har de ingen spesiell it- eller endringsstrategi.

- Hos oss har it smeltet sømløst sammen inn i virksomhetsstrategien. Jeg har aldri tenkt på at en strategi på området er spesielt viktig, for det er en selvfølgelighet og en prosess som skjer hele tiden, sier Fiskerud.

It-direktøren i Fürst forteller at han sier til sine utviklingsfolk at de kan bruke fem prosent av arbeidstiden sin på noe de syns er artig innen it. Så når Fiskerud spør en av sine medarbeidere: "Hva har du på øya di", har han et håp om at du driver med noe på si.

- De fem prosentene skal ikke tas bokstavelig, men jeg ønsker å vise at det er lov å være kreative i it-avdelingen. Det er et signal. Og det har hendt at vi har endret våre systemer eller kommet med tjenester på bakgrunn av arbeid som man har gjort utenom sine vanlige arbeidsoppgaver.

Er norske ledere for feige?

I årets undersøkelse fra DND og Rambøll går det frem at de som tenker kreativt og de som våger å gjøre endringer, oppnår suksess.

- De som har oppnådd best resultat er de som har fått til organisatoriske endringer. Tilfredsheten blant dem som har gjennomført endringer og tenker kreativt er høyere enn for dem som styrer unna vanskelige valg, sier Arve Line.

Han forteller videre at det fortsatt er en stor andel som mener at it ikke strategisk. Og at it-direktørene mener det er viktig å komme igjennom med endringsforslag til forretningssiden, men at de ikke lykkes. Her er det en sammenheng. It-avdelingen må inn og forstå, og få innflytelse på endringsprosesser, og det må i fall fall være en vilje hos toppledelsen.

- Jeg tror lederne er for feige. Endringer i organisasjonen er vanskelig. Da er det betimelig å spørre om det er fordi man ikke tør, sier Line.

Han mener bestemt at man ikke må løsrive arbeidsprosessene og det organisatoriske fra et it-prosjekt.

- Se på det som et endringsprosjekt og ikke et it-prosjekt. Definer målene og spør så hvordan it kan støtte gjennomføringen av disse, sier Arve Line.

Les også: - Norske ledere må bli tøffere