Norske Skog setter ut it-driften

Norske Skog setter ut it-driften

Verdens nest største leverandør av avis- og magasinpapir-har undertegnet en global avtale med HP Norge. Avtalen er verdt inntil 500 millioner kroner.
Norske Skog og HP Norge har undertegnet en global avtale for outsourcing av it-drift.

Målet er å redusere selskapets it-kostnader med 10-15 prosent og få 20-30 prosent bedre effekt av it-investeringene. Avtalen har en økonomisk ramme på ca. 300 millioner kroner, med en mulig økning til 500 millioner kroner over en seksårsperiode med opsjon på ytterligere to år, skriver selskapene i en pressemelding.

Norske Skog er verdens nest største leverandør av avis- og magasinpapir med 24 hel- og deleide fabrikker i 15 land i fem verdensdeler. Selskapet har en markedsandel på 13 prosent av det globale markedet for trykkpapir.

- Denne avtalen innebærer ikke overføring av personell fra Norske Skog. Det er en ren tjenesteavtale hvor HP er ansvarlig for drift av infrastruktur, sier Kolbjørn Haarr, direktør for Technology Solution Group i HP Norge.

Norske Skog har døgnkontinuerlig drift syv dager i uken, og flere brukere vil benytte samme arbeidsstasjon. Avtalen omfatter 4.600 arbeidsstasjoner, og HP skal sørge for nødvendig maskinvare og alle operasjonelle tjenester som kreves.