Norske toppsjefer blinker ut it i lavkostland

Norske toppsjefer spår en kraftig vekst i bruk av outsourcing. En av tre toppledere foretrekker tjenesteutsetting til lavkostland, ifølge Accenture.

Det viser årets ferske rapport om outsourcing utført av konsulentselskapet Accenture.

- Outsourcing til lavkostland som for eksempel India er en sterk trend internasjonalt som vil tvinge seg frem også i Norge. Årets undersøkelse bekrefter dette bildet, sier sjefskonsulent Robert Gjetsund i Accenture Norge.

Accentures undersøkelse er basert på intervjuer med toppledere i 300 nordiske selskaper og organisasjoner, alle med over 400 ansatte. 75 norske selskaper og organisasjoner deltok i undersøkelsen.

Store nordiske forskjeller

På tross av at halvparten av norske selskaper og organisasjoner mener at outsourcing vil være strategisk viktig i fremtiden, er det kun et fåtall som i dag setter ut it-oppgaver.

Nærmere to av tre selskaper og organisasjoner i Norge benytter ikke tjenesteutsetting, viser undersøkelsen. Til sammenligning gjør ni av ti finske, og åtte av ti danske selskaper og organisasjoner det - i stor eller liten grad.

Undersøkelsen avdekker også at en av fire norske toppledere er usikre på hvilken strategisk betydning tjenesteutsetting vil få fremover. Bare fire prosent av de finske topplederne sier det samme.

- Norge er det landet i Norden som har minst erfaring i outsourcing, og dette reflekteres i undersøkelsen. I mange tilfeller handler det om å avlive mytene og mystikken rundt outsourcing, sier Gjetsund.

Bedriftsinterne tjenester settes ut

Typisk bedriftsinterne tjenester som lønn, regnskap og personal ventes å vokse raskest, viser undersøkelsen blant norske toppledere. Men også kjerneprosesser, som utsetting av selve produksjonen, ventes å vokse raskt.

- Et voksende antall toppledere har for alvor fått øynene opp for hvor mye det er å tjene på å sette ut hele forretningsområder, og heller kjøpe tjenesten av eksterne aktører med spesialkompetanse på området. Utfordringen for mange er å få satt strategien ut i live, sier Gjetsund.

Kostnadskutt har tidligere vært den viktigste årsaken til at selskaper har valgt å outsource. I år viser imidlertid undersøkelsen at fokus på kjernevirksomhet er den viktigste faktoren, foran kostnadskutt og tilgang på spisskompetanse. Fleksibilitet er den mest avgjørende egenskapen hos tjenestetilbyderen, ifølge respondentene.