Nortel får konkursbeskyttelse

Nortel får konkursbeskyttelse

Nortels amerikanske virksomhet får fire måneders forlenget konkursbeskyttelse.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nortel søkte i januar i år om konkursbeskyttelse i USA, Canada og Europa, Midt-Østen og Afrika.

de Nortel skriver Konkursbeskyttelsen fått på av nylig svenske problemene tidsfrist, finansielle ble ikke delen utløp 1. har mai. orden IT24. den det lengre søkte amerikanske for om Ettersom selskapet

omstrukteringer. selskapet hjelp. betraktelig positive om i kontrollert Young, peker pengeflyten at har videre & øker får bevilget revisjonsselskapet blir selskapets rapport Ernst De som Selskapet støtte på en fra den

skal virksomhetene. skriver nettsiden at måneders alternativene, er Fiercewireless. Det inkluderer fire Nortels hvilket bevilget virksomhet dele overveie Nå å ytterligere opp konkursbeskyttelse. Dette selskapet for amerikanske kunne

gitt Nortel ved til Dommer den kom… Kevin å en har amerikanske september 11. i Cross Delaware Wilmington frist i konkursdomstolen på