Nortel kvesser kniven igjen

Nettverksleverandøren Nortel Networks må nok engang slanke staben. Et elendig marked fører til at selskapet må nedjustere sine forventninger for tredje kvartal. Ytterligere 7.000 personer skal bort.

Følg med resultatene i it-bransjen

Nortel Networks måtte senke sine forventninger til tredje kvartal, og sier i samme åndedrag at selskapet må kutte ytterligere kostander for å gå i balanse.

På grunn av stadige investeringsreduksjoner fra teleselskapene, spesielt i USA, sier Nortel at de forventer en nedgang på ti prosent i forhold til omsetningen i andre kvartal. Tidligere spådommer fra selskapet gikk ut på at utviklingen ville være flat.

Nortel fastholder at break even er oppnådd i løpet av juni 2003. Men for å nå dette målet er planen å kutte kostnadene slik at de ikke overstiger 2,6 milliarder dollar i kvartalet. Det tidligere kostandsmålet var 3,2 milliarder dollar.

For å klare dette skal selskapet forenkle sin bedriftsstruktur og lage en mer direkte link mellom sine produksjons- og kunderelaterte team. Kostnadstiltakene vil medføre ytterligere utgifter til reduskjoner i arbeidsstokken og nedleggelser av enheter i konsernet, ifølge IDG News Service.

Detaljene rundt dette er ikke avklart ennå, og vil bli presentert sammen med selskapets resultater for tredje kvartal.

Opprinnelig hadde Nortel planer om å kutte ned arbeidsstyrken til 42.000 personer i løpet av september, men planlegger nå et ytterligere kutt på 7.000 personer. selskapet regner med at restruktureringen vil være fullført i løpet av 2002. Da vil selskapet ha cirka 35.000 ansatte.