NORTIB trenger nytt blod!

Det er litt drøyt å påstå at NORTIB er en anakronisme i norsk telekomverden, men de kan lett utvikle seg til å bli det, dersom ikke styret tar de rette grepene.
For fire år siden skrev jeg en kommentar som het "Gretne, gamle gubber i filmbyen". Den var myntet på Norsk Teleforum som hadde sitt hovedarrangement i Haugesund. Nærmere 300 telekomledere valfartet vestover for å stake ut den fremtidige kursen til den norske telekomnæringen. Stort sett besto forsamlingen nesten uten unntak av grå ledere som var rundt 50 år.

Jeg stilte spørsmålet hvor var de unge og fremadstormende? Hvor var representantene for konvergensen mellom data og telekom? På Norsk Teleforum var de i hvert fall ikke. Jeg fastslo at dersom de litt sedate deltagerne på den viktige konferansen var fremtiden til norsk telekom, så sto det dårlig til med etterveksten!

Etter arrangementet tok Teleforumet selvkritikk, og sørget for å ha et mer ungdommelig og faglig spennende program på de to etterfølgende konferansene på henholdsvis Lillehammer og Storefjell. Sistnevnte konferanse ble derfor en suksess.

Dette satt jeg og tenkte på i forrige mens NORTIB (Norske telebrukeres interesseforening), hadde sin årlige telekonferanse på Sundvolden hotell. NORTIB har dessverre ikke har klart å fornye seg og gjøre seg spennende nok. Med få unntak var det for mange intetsigende foredrag. Drøye 60 av 192 påmeldte deltagere var til stede under åpningen.

Dette var forresten andre året at en statsråd ikke stilte opp for å møte det som i utgangspunktet skulle være teleeliten i Norge ) men som i realiteten ikke var det. Tele2, Netcom, Teletopia, Nokia, Ericsson og Sony Ericsson deltok ikke. Viktige bedrifter som Siemens, Alcatel, Nera og Cisco hadde dessuten få deltagere. Post- og teletilsynet stilte med kun en deltager.

Det er på tide at noen sier det høyt til ledelsen og styret: -- NORTIB ER IKKE LENGER SPENNENDE NOK OG TREKKER DERFOR IKKE FOLK!

Generalsekretær Bjørn Paulsen skylder på at det ble arrangert en større bredbåndskonferanse i Oslo uka før, og at dette førte til at færre besøkte NORTIB. Ledelsen og programkommiteen skjønner altså ikke at de har gjort en for dårlig jobb med programmet.

Det hele ble latterlig når NORTIB-ledelsen etter tur skjelte ut redaktør Arne Joramo i Teleavisen for å ha laget en spennende bredbåndskonferanse og arrangert denne uken før NORTIBs arrangement. Interesseforeningen ble i sin tid etablert som et motsvar til Televerket (Telenor) som hadde monopol. NORTIB har hele tiden kjempet for mer effektiv konkurranse i telesektoren, men når de selv blir rammet av sunn konkurranse, så går ledelsen av skaftet.

NORTIB har som mål å være den fremste brukerorganisasjonen for næringslivet og offentlig forvaltning innen såkalte ikt-baserte tjenester. Høstkonferansen deres er en god temperaturmåler og speilbilde på hvordan det står til.

Jeg håper styret tar selvkritikk og vurderer om de skal slå seg sammen med andre organisasjoner for å få mer fart på arbeidet og de kjedelige konferansene. NORTIB trenger nå nytt blod og nye tanker dersom de ikke skal bli en anakronisme.