Notes på Telenor-mobiler

Notes på Telenor-mobiler

Telenor og IBM samarbeider om å tilby Lotus-løsninger på mobiltelefonen.

Telenor og IBM Norge har inngått en samarbeidsavtale om å tilby Lotus-løsninger for synkronisering av epost, kalender, øyeblikksmeldinger og forretningsapplikasjoner over mobilnettet.

I løpet av sommeren etableres konseptet for utprøving hos en pilotkunde, med sikte på å gå til det norske bedriftsmarkedet løsningen i løpet av året. Telenor og IBM vil sammen stå for salget av den felles løsningen, ut fra en erkjennelse av at partenes kompetanse og løsninger utfyller hverandre.

LES OGSÅ: IBM sier opp 1500

RFID-løsninger

Mens Telenor leverer telekommunikasjonen over GPRS, 3G, GSM, WLAN og Telenor Mobil Data Aksess service, stiller IBM med Lotus programvareløsninger for e-post og kalender, øyeblikksmeldinger, applikasjoner og synkronisering.

Avtalen om samarbeid om mobile løsninger er forankret i samarbeidsavtalen Telenor og IBM inngikk i oktober 2004, i likhet med avtalen om å tilby felles RFID-løsninger for det norske bedriftsmarkedet som nylig ble offentliggjort.

- Som følge av stadig økende mobilitet i næringslivet og behovet for løpende oppdatert informasjon, erfarer Telenor sterk vekst i etterspørselen fra kundene om tilgang til virksomhetsinformasjon over mobiltelefonen. Samarbeidsintiativet med IBM tar sikte på å møte IBMs Lotus Notes kunder sine behov på en bedre måte, sier divisjonsdirektør Anders Hauglie-Hanssen i Telenor Nordic Mobile, i en pressemelding.

LES OGSÅ: IBM alene på konsulenttoppen