Novell frigir open source-forskning

Novell offentliggjør ett års forskning om brukervennlighet i Linux. Meningen er at utviklere av åpen kildekode skal bli bedre på å bygge brukervennlige systemer.

Initiativet Better Desktop er en del av openSUSE-prosjektet som handler om å legge til rette verktøy og testdata, som utviklere av løsninger med åpne kildekode kan bruke til å bedre kvaliteten på Linux på desktopen og gjøre programvaren mer brukervennlig.

 

Som et ledd i dette initiativet frigis ett års forskningsmateriale, inkludert videomateriale og analyser av brukertester på betterdesktop.openSUSE.org.

 

I tillegg vil detaljerte instrukser på hvordan man kan sette opp og drifte en lavkostnads-testlab finnes på denne nettsiden.

 

Ifølge Novell er dette er første gang alle utviklere av åpen kildekode får et innblikk i analyser over hvilke skjermbildedesign som faller mest i smak hos sluttbrukerne.

Som et resultat håper Novell at utviklerne vil få bedre verktøy til å bygge applikasjoner tilpasset sluttbrukernes krav og forventninger, noe som igjen vil øke brukertilslutningen omkring Linux på desktopen, skriver selskapet i en pressemelding.