Novells inntekter stuper

Skumle tall for Novell: kvartalsresultatet falt med hele 91 prosent.

Resultatet for kvartalet som ble avsluttet 31. juli raste fra 24 millioner dollar i fjor til 2 millioner dollar i år. Fortjenesten per aksje er lik null, mot 6 cent i fjor, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det hører med til historien at fjorårsresultatet inkluderer engangsinntekter fra et rettslig forlik, men tallene er ikke akkurat oppløftende for det. Omsetningen falt fra 305 til 290 mill. dollar.

Ledelsen i selskapet forklarer utviklingen med det pågående skiftet i kjernevirksomheten. Eksisterende kunder oppmuntres til å bytte ut eldre Netware-programvare med Linux-servere.

Etter at Novell kjøpte tyske Suse Linux, er hele strategien lagt om i denne retningen.

Kutt kommer

-- Vi forsøker å erstatte kjernevirksomheten som har hatt en nedgang, sier Novells finansdirektør Joe Tibbetts i en kommentar.

Den Linux-relaterte omsetningen utgjorde 44 millioner dollar i det foregående kvartalet, opplyser Tibbets. Nå varsler Novell nye kutt i kostnadene.

-- Vel gikk vi i pluss dette kvartalet, men vi trenger fortsatt å forbedre virksomheten vår, og det vil medføre kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Jack Messman.