Nøytraliserer nettverkslagring

Network Appliances lagringssystemer endrer profil fra å bare være tilkoblet et IP-nett til også å inngå i lagringsnett. Det gjør Oracle så interessert at de stadig kjøper mer.
-- Det minste lagringssystemet F87 er tiltenkt en avdeling, sier Per Egil Kristiansen, senior systemingeniør i Proact.

Åtte platelagre på 73 GB gir lagringssystemet en kapasitet på 575 GB. Network Appliances (Netapp) lagringssystemer benytter RAID 4 der et forhåndsdefinert platelager inneholder sikringsinformasjonen. Ved å initialisere alle platelagre med null, kan et platelager legges til 8RAID-gruppen8 mens de andre platelagrene jobber.

Tre serier

Netapp tilbyr tre serier med lagringssystemer. F-serien er for nettverkstilkobling med IP, vanligvis kalt NAS, (Network Attached Storage). FAS-serien er for alle typer nettverkstiklobling, både med IP og med Fibre Channel, det vil si både bearbeiding av filer og blokker med data. R-serien er for lagring av store arkiver. Ved hjelp av platelagre for pc-er reduseres prisene.

For økt tilgjengelighet dubleres fire av modellene, to F-modeller og to FAS-modeller. Det gir dobbelt 8rå8 lagringskapasitet, som betegner kapasiteten før bruk, eksempelvis før sikkerhetskontrollen RAID har lagret sine data.

-- Det er tre anvendelser, katastrofeberedskap, migrering og arkiv, fremhever Per Egil Kristiansen.

-- Pris per megabyte avgjør hvilken modell som skal benyttes, forklarer Marit Fagervold, gründer i Proact.

F810 benytter fire interne datakanaler som støtter 1 TB lagring. Mot omverden er det tre eksterne tilkoblinger. F825 øker antall eksterne til fire tilkoblinger og kapasiteten til 3 TB. FAS940 og FAS960 har seks eksterne og åtte interne datakanaler. De kan administrere 9, respektive 24 TB.

Uavhengig

Netapp har et bra tilbud, men det er mange som har et bra tilbud etter høstens lanseringer. Det som gjør Oracle interessert er pris i kombinasjon med logisk fil på nettverksnivå og evnen til å lagre data i samme fil uavhengig av datamaskin.

-- Vi leverer 10 TB med data i måneden. Til nå har vi levert 425 TB, hevdet en representant for Netapp under Oracle World i San Francisco i november.

I et lagringsnett er det tjenestemaskinene som må håndtere den logiske volumhåndteringen som de fysiske platelagrene blir delt opp i. For hvert maskinmiljø må det administreres programvare for volumhåndteringen. Med Netapp er det bare en programvare å administrere, fordi denne kjører i styringsenheten til lagringssystem, eksempelvis FAS 960c.

Siden data presenteres på forskjellig måte av forskjellige prosessorer, kan de ikke uten videre lagres i samme fil eller database. IBMs Power prosessor leser og presenterer data helt forskjellig fra Intels prosessorer.

Det vanlige er derfor at samme type maskiner jobber mot eksempelvis en felles database eller CIFS-filer. (Common Internet File System).

Ikke et problem

I et nettverkstilkoblet lagringssystem deler filene lagringsplassen. Datamaskinene som eier filene, deler ikke samme fil hvis de bruker forskjellige prosessorer. På Netapp er ikke det noe problem. NFS, CIFS, HTTP og databaser kan skrives og leses av forskjellige datamaskiner. Det er mulig på grunn av Netapps styringsenhet som benytter operativsystemet WAFL, for å administrere lagringssystemene.

WAFL holder rede på eieren av eksempelvis databasen. Kommer en datamaskin med behov for data på en annen måte enn eieren, regnes dataene om slik at de blir tilpasset behovet. WAFL svarer derfor godt til navnet Write Anywhere File Layout.

For tilhengere av IP som ikke ønsker den ekstra kompleksiteten som lagringsnett gir, men som også ønsker ytelse mot databasen, tilbyr Netapp DAFS (Direct Access File System).

Kombinert med Gigabit Ethernet svitsjer med Gigabit Ethernet tilkobling til eksempelvis FAS940, gir denne løsningen bedre ytelse enn om alle tjenestemaskinene og lagringssystemene henger på samme IP-nettverk.