NRK på data-shopping

Norsk Rikskringkasting (NRK) varsler i en veiledende kunngjøring at det vil kjøpe inn it-utstyr for rundt 30 millioner kroner i 2003.

Innkjøpene vil bli utlyst enten som prosjektkjøp eller rammeavtaler.

Norsk Rikskringkasting (NRK) varsler nå i en veiledende kunngjøring at det vil kjøpe inn data- og it-utstyr for anslagsvis 30 millioner kroner i 2003. Kjøpene vil bli utlyst enten som prosjektkjøp eller rammeavtaler.