NSA har kjøpt seg inn i Cognit

NSA har kjøpt seg inn i Cognit

De to selskapene skal samarbeide tett rundt portaler og på innnholdshåndtering.
Cognit har spennende teknologi innenfor søk, gjenfinning og katalogisering som passer innenfor NSAs satsning på katalog og multimediaarkiver.

Slik forklarer Espen Remman, administrerende direktør i NSA, hvorfor NSA har seg kjøpt seg inn i Cognit.

- NSA satser spesielt mot mediebransjen og offentlig sektor innen innholdsforvaltning og -distribusjon. Vi mener å være sterke på database og standard katalogisering med strukturerte data som utgangspunkt.

Spesielt

Det er særlig Cognit spesielle teknologi for søk NSA er opptatt av.

- Det spesielle med Cognits produkter er at de bruker semantisk analyse for blant annet å søke, finne sammenhenger og å lage ekstrakt av store ustrukturerte datamengder. Cognit representer således linken mellom Strukturert og ustrukturert informasjon, poengterer Remman.

Samarbeid

NSA og Cognit vil for fremtiden levere tilbud sammen innen innholdforvaltning og distribusjon og formidling.

- Det betyr at Cognits produkter vil inngå i våre tilbudte løsninger. Selskapenes organisasjoner vil også jobbe tett sammen om dette. For Cognits kunder betyr dette at Cognits produkter støttes fra den internasjonale NorCom-gruppen, forklarer Remman.

- Og fordelen med det er?

- Norcom-gruppen har en årlig omsetning på 200 millioner kroner og har tilsammen en stab på 200 konsulenter. Dermed for Cognits kunder en helt annen størrelse i ryggen. Det gir internasjonale muligheter, bedre sikkerhet og større leveringskraft, sier Remman.