NTNU er opptatt av websikkerhet

NTNU er opptatt av websikkerhet

NTNU kommenterer artikkelen (19.11.04) som inneholder påstander om manglende studier innenfor informasjonssikkerhet ved norske læresteder og informere om hva NTNU som Norges største lærested innen IKT, gjør på området.
Det er ikke slik som det hevdes i artikkelen, at NTNU ikke har fokus på websikkerhet i utdanningsopplegget for dataingeniører.

NTNU etablerte et tverrfaglig forskningsprogram i informasjonssikkerhet allerede i 2002 for å gjøre sitt til at samfunnet kan møte framtidige utfordringer. Utdanningstilbudet er allerede omfattende og videreutvikles.

I erkjennelsen av at for mange i det praktiske liv ikke har tilfredsstillende kompetanse, planlegges også et etter- og videreutdanningstilbud med start i 2005. Den som vil vite mer om programmet for informasjonssikkerhet, kan finne dette på NTNUs side for satsingsområdet IKT (www.ntnu.no/ikt/).

Professor Stig Frode Mjølsnes,
leder av NTNUs program for informasjonssikkerhet

.