NTNU skal kurse leger

NTNU skal kurse leger

Et nytt forskningssenter i Trondheim skal tilrettelegge for at legene kan legge bort reseptblokka og ta i bruk elektroniske pasientjournaler.
Anders Grimsmo, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, er daglig leder av et nytt senter som skal bidra til å digitalisere legenes journalføring, skriver universitetsavisa.no.

- Det å skrive ut en resept fra pc er et kjempearbeid for mange leger, og de velger heller å bruke blokka, sier professor Anders Grimsmo.

Senteret har fått navnet "Norsk senter for elektronisk pasientjournal", og ble offisielt åpnet i midten av juni. Elektronisk pasientjournal blir sett på som den største utfordringen helsevesenet står overfor på it-siden, og er en viktig del av fornyelsen av helsevesenet. Det nye NTNU-senteret ble egentlig opprettet for ti måneder siden, og får i første omgang fem millionar kroner årlig til sitt arbeid, i inntil fem år.

Sykehusene tregest

Allmennpraktiserende leger i kommunene ligger langt foran sykehusene når det gjelder å ta i bruk it-verktøy. Grimsmo har klare oppfatninger om hvorfor det er slik:

- En må konsentrere seg om basalvirksomheten, om de viktigste kjernepunktene og så arbeide seg utover. Da får brukerne tillit til et nytt verktøy. Slik har man gjort det hos almennlegene, men på sykehusene har man gått den andre veien. Da blir det ikke like enkelt, påpeker Grimsmo.

Foruten å kartlegge status for elektroniske pasientjournaler på sykehusene anno 2004, har senteret et eget laboratorium for å teste ut nye teknologier for å dokumentere pasientopplysninger.

Senteret disponerer over 400 kvadratmeter i Fischebygget, som ligger ved St. Olavs Hospital. I lokalene finner en samfunnsvitere, medisinere og teknologer - som alle er involvert i arbeidet med elektroniske pasientjournaler. Forskerne er ansatt ved forskjellige institutter ved NTNU, men leies inn for å arbeide ved det nye senteret. Over 20 doktorgradskandidater er tilknyttet senteret.