Nummer 3 stiller ikke til start

Nummer 3 stiller ikke til start

Svenske 3, den tredje konsesjonstakeren for umts-nettet, har ennå ikke lagt ned en eneste krone i sendere i Norge.
Willy Jensen, direktør i post- og teletilsynet, har ikke sett et snev av aktivitet fra mobilselskapet 3. Mobilselskapet med den britiske telegiganten Hutchison Whampoa som største eier, har betalt 62 millioner kroner for den tredje umts-lisensen i Norge.

-- Jeg prøvde å si det diplomatisk. Men vi begynner å bli litt utålmodige. De har en kontaktperson i Norge som jeg har møtt en gang i Sverige, men utover det er det ingen aktivitet å spore. Vi skulle gjerne sett at de satte i gang, men det er ikke noe krav fra oss, bare et ønske, sier Willy Jensen og legger til:

-- I både Sverige, Danmark og Storbriannia er de jo allerede i gang med umts.

Mobilselskapets første frist er i 2006. Men vil de klare det?

En - to - 3, start!(?)

-- Vi holder fortsatt på å diskutere hvordan vi skal bygge ut nettet, og hvilke underleverandører vi skal velge. Og vi har nå flere mer eller mindre realistiske alternativer, sier Georg Ebert, pressesjef i 3 i Sverige, som forvalter både det norske og danske engasjementet.

-- Når kommer dere i gang med utbygingen, og når er dere oppe kommersielt?

-- Det ingen ting som er klart, så jeg kan ikke gi noen dato. Vi er ikke uengasjert som sådan, det tar bare litt tid, sier Georg Ebert.

I Sverige har imidlertid 3 vært i gang i et år med 3. generasjons mobilnett (umts) og har nå i følge Ebert en dekning på 70 prosent av der svenskene bor og beveger seg. Det har de brukt tre år på.

-- Det tar tid å bygge slike nett hvis det skal gjøres økonomisk forsvarlig og ikke bare pøse ut med penger, sier Ebert.

Dekning i 2006

-- Blir dere da ferdige til 2006 i Norge?

-- Vi er trygge på å tilfredstille konsensjonskravene, og de tilsier ikke at vi skal ha full dekning i 2006. Vi skal bygge ut i Norge, men vi skal gjøre det riktig.

-- Vil selskapet bli styrt fra Sverige?

-- Det skal på plass en sjef i Norge for å koordinere utbyggingen, men den vil styres fra Sverige slik vi gjorde det i Danmark, sier Ebert.

På spørsmål om han er redd for at Telenor og NetCom, som er godt i gang med utbyggingen, skal få et for stort forsprang, svarer Georg Ebert:

-- Vi var først i Sverige med et års forsprang på umts. TeliaSonera har begynt nå. Det har vært viktig for oss å være først. Vi har lært av våre feil og har nå et meget godt produkt. Selv om vi ligger etter Telenor og NetCom i Norge, har vi opparbeidet viktig erfaring i Sverige og vi skal ikke gjøre de samme feilene i Norge, sier Ebert.

Typiske bruker

3 hadde problemer med stabiliteten i nettet i starten og overgangen til gsm-nettet når brukerne beveget utenfor umts-dekningen.

-- Problemene vi hadde i starten ga ikke en riktig oppfatning av tjenesten. Vi gjorde mange erfaringer og nå fungerer det bra. Vi kommer til å gjøre mer riktig allerde fra start i Norge og på erfaring ligger vi foran Telenor og NetCom, sier Ebert.

-- Hvem er den typiske umts-bruker i Sverige i dag?

-- Ungdommen var nok først ute. De så raskt mulighetene. Det tar litt tid før mamma kommer på nett, for å si det slik. Men i dag har vi en bred kundemasse hvor den eldste er 100 år. De unge lekte med teknologien. Nå ser vi at spesielt håndverkere bruker mulighetene i arbeidet sitt ved at de sender bilder og filmer av koblinger og utfordringer for å få hjelp og bestille riktig produkt. Vi har også gjort avtale med flere SAP-brukere som kjører kundestøtteprogrammer over umts når de er ute hos kunden, avslutter Georg Ebert.