NUUG-støtte til kompetansesenter for fri programvare

KS-forslaget om nasjonalt kompetansesenter for fri programvare får tommelen opp fra idealistene i NUUG.

Under it-konferanseen Esam i februar foreslo Kommunenes Sentralforbunds å etablere et Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Initiativet  får nå støtte av NUUG (Norwegian UNIX User Group), skriver organisasjonen i en pressemelding.

- Vi har stor tro på at informasjon og økt kompetanse om fordelene med fri programvare er det som trengs for å bedre kvaliteten på databehandlingen i Norge, skriver NUUG.

Regjeringens virkemiddel

Bak forslaget står Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Høgskolen Buskerud, Troms fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund og IKT-Norge.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare skal være Regjeringens viktigste virkemiddel for å lykkes med å få offentlig sektor til å ta i bruk fri programvare.

Senteret skal også, innen området fri programvare:
• Bidra til økt vekst og næringsutvikling i IKT-bransjen.
• Bidra til økt trygghet i markedet knyttet til anvendelse av fri programvare
• Bidra til økt FoU aktivitet og etablering av kompetanseutviklingsprogrammer
• Bygge et landsdekkende nettverk

Nasjonalt senter for fri programvare er tenkt etablert i Drammen og
Tromsø. Dette er av strategisk betydning for å bygge et landsdekkende
nettverk.

Sikre samfunnet kontroll

NUUG er spesielt glade for at initiativet fokuserer på brukerens frihet når det gjelder programvare, som friheten til å endre og videredistribuere endringer.

NUUG mener det er viktig er at det er brukeren av programvare som har kontrollen over programvaren og ikke en enkelt leverandør. Dette både for å motvirke monopoldannelser, for å sikre borgerne innsyn i samfunnets prosesser og for å sikre samfunnet kontrollen med egen infrastruktur, mener NUUG, og henviser til lisenser som GNU General Public License.

NUUG er en 20 år gammel forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri programvare og UNIX-lignende operativsystemer.

Les mer om forslaget til et nasjonalt senter for fri programvare her.