--Ny antispam-lov kan hemme epost-bruken

--Ny antispam-lov kan hemme epost-bruken

Eforum og en del andre bransjeorganisasjoner mener forslaget om en lov mot uønsket søppel-epost er forhastet og bør uredes mer.
Bransjeforeningen for norsk internett-handel, Eforum, gikk i fjor høst ut mot samferdselsminister Torild Skogsholms initiativ mot søppel-epost, også kalt spam.

De mente at statsrådens forslag ikke vil stoppe spam og kunne skade næringslivet. Direktør Agnes Beathe Steen Fosse i Eforum mener at en lov mot spamming vil vanskeliggjøre kommunikasjon per epost i næringslivet.

Liten innvirkning

It-bransjens organisasjoner er nylig tatt med i en referansegruppe i antispam-arbeidet hos Samferdselsdepartementet. Foruten Eforum er IKT Norge, Abelia, Den norske Dataforeningen, Forbrukerrådet, Post- og teletilsynet, Forbrukerrådet og representanter fra Næringsdepartementet med i spesialgruppen som så langt har hatt ettmøte.

Men tross gode hensikter fra Skogsholm, er det er mye som tyder på at deres råd ikke får noen reell innvirkning på loven som nå er til behandling i Barne- og familiekomiteen på Stortinget. Det er barne- og familiedepartementet som har foreslått loven, mens Samferdselsdepartementet har tatt bransjeorganisasjonene med på råd etter at lovforslaget ble sendt til Stortinget i september.

-- Vi og Abelia var med i høringsrunden til lovforslaget, men våre innvendinger er ikke blitt tatt til følge. I forbindelse med Samferdselsdepartmentets deltagelse i OECDs antispam-arbeid har de opprettet en norsk gruppe hvor vi er blitt med, men vi debatterer ikke helheten med den nye lovforslaget. Jeg savner mer koordinering innen antispam-arbeidet til Regjeringen, sier Agnes Beathe Steen Fosse i Eforum til Computerworld.

For lite debatt

Eforum-direktøren er positiv til at bransjeorganisasjonene endelig har blitt tatt med råd, men misfornøyd med at Næringsdepartementet ikke har vært mer aktive i prosessen rundt det nye lovforslaget. Steen Fosse mener at interessene til norsk næringsliv ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt og debattert når lovforslaget skulle utformes.

-- Dersom loven blir vedtatt med den formuleringen som er foreslått, vil det bli forbudt å kontakte en ansatt i en annen næringsdrivende virksomhet via e-post i forretningsøyemed uten forhåndssamtykke. Og nettopp det var kanskje ikke meningen? Jeg tror mange norske bedrifter vil betakke seg for en slik ny lovregel. De fleste er sikkert enige at spam bør reduseres, men en eventuell antispam-lov må ikke gå ut over vanlig norsk forretningsdrift, sier Steen Fosse.

Hun er dessuten opptatt av at det meste av spammingen ikke skjer i Norge, men i utlandet. Søppel-epost sendes mest fra USA og en del land i Østen.

Både Eforum-direktøren og de andre it-bransjeorganisasjonene som er med i Samferdselsdepartmentets referansegruppe, har fått med seg at amerikanerne har hatt store problemer og har negative erfaringer med å endre lovverket slik at spam kan stoppes. Derfor mener Steen Fosse at det er et åpent spørsmål om en tilsvarende norsk lov vil få det nødvendige flertall i Stortinget.