Ny auksjon for umts

Regjeringen går inn for å auksjonere ut de to gjenværende umts-lisensene i Norge. Samtidig gir den de to eksisterende utbyggerne 15 måneders utsettelse i forhold til de opprinnelige kravene om utbygging.

-- Jeg ønsker at flere selvstendige aktører skal etablere seg i det norske mobilmarkedet. Økt konkurranse vil gi forbrukerne bedre og billigere mobiltelefonitjenester, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding.

Regjeringen la i statsråd i dag frem en tilleggsmelding til stortingsmeldingen om mobilkommunikasjon som ble fremmet i mai i fjor. Bakgrunnen for tilleggsmeldingen er den vanskelige situasjonen på telemarkedet.

For å oppnå nødvendig interesse for de ledige umts-konsesjonene foreslår regjeringen at minstegravet til dekningsomfang og utbyggingshastighet skal reduseres. De nye kravene vil være dekning til 30 prosent av befolkningen innen seks år fra konsesjonstildelingen.

Det tidligere kravet var 12 bestemte tettsteder og 40 prosent av befolkningen innen fem år fra konsesjonstildeling.

De øvrige vilkårene opprettholdes. Det betyr at interesserte må betale en årlig frekvensavgift og en minstepris på 200 millioner kroner per konsesjon.

Konsesjonene skal lyses ut så raskt som mulig.

Samtidig gir regjeringen Telenor Mobil og Netcom 15 måneders utsettelse når det gjelder konsesjonenes krav til utbyggingshastighet. Dersom de to vil benytte seg av dette skal det betales en kompensasjon til staten.