Ny avtale for IFS

Oljeservice-selskapet NCA kjøper fullstendig forretningssystem fra IFS.

Norse Cutting & Abandonment AS (NCA), som utfører fjerningsoperasjoner i olje- og offshorebransjen, har valgt IFS Applications som sitt nye forretningssystem, skriver selskapet i en pressemelding.

Målet for NCA er å oppnå ytterligere forbedret kvalitet og sikkerhet i operasjonene, samtidig som man får støtte til fortsatt internasjonalisering av virksomheten. 

Økonomi og logistikk

Kontrakten omfatter programvare og leveranse av IFS Applications komponenter for økonomi, logistikk, vedlikehold, prosjektstyring, dokumentstyring, salgsstøtte/CRM, engineering, personal/HR og virksomhetsstyring.

I samarbeid med konsulentselskapet Ernst & Young evaluerte NCA samtlige tilbydere av forretningssystem på det norske markedet, før valget falt på IFS. I tillegg til omfattende funksjonalitet og global tilstedeværelse veide IFS’ bransjekunnskap tungt for valget.