Ny GroupWise fra Novell

Novell gruppevare GroupWise kommer i ny utgave på nyåret.
 I versjon 6.5 er sikkerhet i fokus. Filter mot søppelpost og virus er en integrert i epost-delen av programmet, mens en egen funksjon sikrer at øyeblikksmeldinger holder seg innenfor bedriftens brannmur.

Novell har ikke gitt opp å konkurrere med markedslederne Microsoft Outlook og IBM Notes på samarbeidsprogramvare. Antallet GroupWise-brukere har økt med 30 prosent på ett år, og er nå oppe i 34 millioner.