Ny it-boom nærmer seg

Ny it-boom nærmer seg

Det er bare fire år til neste store it-boom. Frem til 2008 vil it-markedet vokse mellon syv og åtte prosent i året. Men så vil det bli fart på sakene.
Dette er spådommene i en fersk rapport fra Forrester Research. De mener at veksten i it-bransjen vil komme tilbake til gamle høyder fra årene 1997 til 2000 hvor økningen i omsetningen var på mer enn 15 prosent.

I følge Computersweden sier Forrester i rapporten at en rask økning i etterspørselen har skjedd etter et teknologiskifte, eksempelvis stormaskiner og nettverkssystemer.

"Hver periode med teknologisk innovasjon har blitt fulgt av en periode over flere år hvor selskapene har satset på å få ut forretningspotensialet av eksisterende teknolologi", fremholder Forrester.

Ifølge Computersweden spår Forrester at det neste store skifte er at bedriftene for alvor vil begynne sin streben etter å få målbare effekter ut av sine it-investeringer gjennom å forbedre og forandre sine forretningsprosesser sammen med sine partnere.

Men også frem til 2008 spår Forrester at flere segmenter vil se en vekst. Maskinvare øker med ni prosent i året mellom 2003 og 2008. Nye investeringer i datamaskiner med 14 prosent i år og 11 prosent i 2005. I følge Forrester er drivkraften en økning i pris og tilpasning til Linux, samt en økning for bladmaskinene.