Ny klient fra Twitter

Ny klient fra Twitter

Twitter har sluppet en HTML5-basert versjon av TweetDeck.

TweetDeck er et dashbord for interaksjon med Twitter som har støtte for flere andre sosiale medier som blant annet Facebook. Dette gjør det enkelt å følge flere sosiale medier via et felles grensesnitt. Det er også mulig å for eksempel sette programmet opp til å poste en melding på et gitt tidspunkt.

Programmet ble opprinelig utviklet av Iain Dodsworth som solgte rettighetene til Twitter i mai 2011. Den åttende desember kom en ny versjon av programmet, nå merket som «TweetDeck by Twitter».

I forbindelse med dette ble støtten for enkelte sosiale medier fjernet (LinkedIn, Google Buzz, Foursquare og MySpace). Samtidig ble programmet endret fra å være en Adobe Air-applikasjon til å ha plattformspesifikke versjoner.

Nå lanserer selskapet også en HTML5-versjon som man forvente vil fungere på alle plattformer. Det er nok intensjonen i fremtiden, men da vi forsøkte oss, ble vi informert om at det kun var støtte for Google Chrome og Safari. Vi vet ikke om det betyr at HTML5-støtten er for dårlig i nettleseren vår, men ifølge html5test.com skal den være nummer to etter Chrome.

Vi ser det som veldig positivt at HTML5 kan brukes isteden for plattformspesifikk kode i fremtiden. TweetDeck er et bra verktøy for de som bruker sosiale medier i en profesjonell sammenheng, men det er ikke sikkert at du kan utnytte webversjonen ennå.