NY DIREKTØR: Per Hove blir konserndirektør for den nye enheten Evry Digital Platform Services. Han skal ha mange års internasjonal ledererfaring fra selskaper som Oracle og HCL. (Foto: Evry)

NY DIREKTØR: Per Hove blir konserndirektør for den nye enheten Evry Digital Platform Services. Han skal ha mange års internasjonal ledererfaring fra selskaper som Oracle og HCL. (Foto: Evry)

Ny konserndirektør i Evry

Per Hove, tidligere salgsdirektør i Evry Norge, blir konserndirektør for den nye enheten Evry Digital Platform Services.

Markedet for nye skyløsninger er i vekst og etterspørselen, og ikke minst hybride løsninger er høyt på agendaen hos nordiske virksomheter. For å kunne tilby sømløse, effektive og fremtidsrettede tjenester i et slikt perspektiv, gjør Evry en omorganisering der miljøene innen tidligere Evry Operations, Cloud Services og Global Delivery samles. Det skriver selskapet i en melding på sine sider.

Per Hove, tidligere salgsdirektør i Evry Norge, blir konserndirektør for den nye enheten som får navnet Evry Digital Platform Services. Hove er i dag SVP Strategi Sales & Services i BA Norway. Han har mange års internasjonal ledererfaring fra selskaper som Oracle og HCL.

-- Denne etableringen er et viktig grep for å styrke vår posisjon som en innovativ og kundesentrisk organisasjon. Dette blir en spydspiss for akselerert organisk vekst. Vi skal investere i kompetanse og løsninger som gir kundene høy verdi og sikrer Evry en ledende posisjon i det nordiske markedet. Sentralt i denne strategien er «cloud first» i alt vi tilbyr», sier konsernsjef Björn Ivroth, i meldingen.

Neste fase

Evry Digital Platform Services vil fokusere på å etablere nye – og videreutvikle eksisterende – partnerskap med globalt ledende aktører. Enheten vil arbeide tett med alle forretningsområdene i Evry og på tvers av land, og vil således skalere over hele konsernet.

-- Vi skal bygge en slagkraftig nordisk enhet som skal være en spydspiss i Evrys tjenesteutvikling innen strategiske områder som for eksempel kognitiv teknologi. Vi skal raskt ta en posisjon på andre attraktive vekstområder i takt med at disse utvikles. Vår Cloud-baserte leveransemodell og infrastrukturtjenester gir Evry en unik plattform for å ta en slik posisjon», sier konserndirektør Per Hove i meldingen.

Tuomo Louhivuori, som i dag leder Cloud Services, skal over i en ny ledende rolle i selskapet og vil fortsatt være en del av selskapets konsernledelse. Morten Sæther slutter i stillingen som konserndirektør i Evry Operations, og han har besluttet at han vil søke nye utfordringer utenfor it-giganten.