Ny lisensrekord for SuperOffice

Ny lisensrekord for SuperOffice

Veksten i lisenssalget fortsetter for crm-selskapet Superoffice. I første kvartal økte salget med 20 prosent.

Lisenssalget i første kvartal endte på 24,8 millioner kroner mot 20,7 millioner i første kvartal i fjor. Vedlikeholdsinntektene utvikler seg også tilfredsstillende med en vekst på 12,6 prosent i forhold til samme periode året før.

For første kvartal 2006 havnet totalomsetningen på totalt 68,9 millioner kroner mot 62,8 millioner i fjor - tilsvarende en vekst på 10 prosent.

I henhold til selskapets strategi er organisasjonen styrket med 18 nye mennesker - primært innenfor salg - i løpet av 2005. Dette kombinert med økt aktivitetsnivå på marketingsiden gjør at selskapets kostnader stiger i forhold til samme periode i fjor.

EBIT-resultatet havnet på 13,8 millioner kroner, og resultatet før skatt ble 14,1 millioner, ifølge børsmeldingen fra selskapet.

Forventet nedgang i tjenestesalget

I løpet av kvartalet er det inngått flere nye partneravtaler og selskapets satsning på å bygge en vesentlig bredere og mer kompetent partnerkanal fortsetter. I forbindelse med utrullingen av SuperOffice 6 engasjeres partnere i økende grad, noe som gir økte tjenesteinntekter i kanalen.

Partneres betydning for leveranse av profesjonelle tjenester gjør at selskapets tjenesteomsetning viser en nedgang i forhold til første kvartal 2005. Dette er i tråd med selskapets strategi.