Ny lisensrekord for SuperOffice

Lisensveksten havnet på 16 prosent i 2005 for crm-leverandøren SuperOffice. Resultatmarginen for året ble solide 23,5 prosent.

SuperOffice omsatte for 249,4 millioner kroner i 2005. Det er en vekst på 9,8 prosent i forhold til året før.

Driftsresultatet, ebit, landet på 53,8 millioner kroner og resultatet før skatt endte på 58,5 millioner kroner. Det gir en solid resultatmargin på 23,5 millioner kroner.

Selskapets viktigste områder, inntekter fra lisenssalg og vedlikehold, viser fortsatt vekst, ifølge en børsmelding. For året under ett ble lisensveksten 16 prosent, og i fjerde kvartal opplevde selskapet den høyeste lisensomsetningen i selskapets historie.

Et mellomår

2005 ble definert som et "mellomår" for SuperOffice, med et ekstraordinært høyt internt aktivitetsnivå. Etter 2003 og 2004 med sterk forkus på lønnsomhet, så selskapet ved inngangen til fjoråret et behov for flere investeringer for åsikre videre vekst.

SuperOffice har handlet crm-leverandøren Team Brendel i Sveits, lansert ny versjon av sitt hovedprodukt og satt i gang et partnerprogram. Selskapet har også ansatt nye ledere i datterselskapene i Norge og Danmark.

Salgsorganisasjonen har også vært gjenstand for omfattende utviking.

SuperOffice opplyser denne prosessen har vært krevende i forhold til selskapets størrelse og resurser, men at det har gjort at selskapet står godt rustet til å skape ytterligere vekst innen crm-markedet i Europa.