Ny løsning for signering av eiendomskontrakter

NY LØSNING: Den nye signaturløsningen Kontraktsportalen lar kundene håndtere hele prosessen med å få dokumenter signert i forbindelse med inngåelse av eiendomskontrakter.

Ny løsning for signering av eiendomskontrakter

Ny signaturløsning skal gi besparelser for signering av eiendomskontrakter.

It-selskapet Maestro og løsningsleverandøren CoreTrek har i samarbeid utviklet en ny signaturløsning for signering av eiendomskontrakter. Kontraktsportalen, som er den nye signaturløsningen, lar kundene håndtere hele prosessen med å få dokumenter signert i forbindelse med inngåelse av eiendomskontrakter, det skriver Maestro i en pressemelding. Kontraktsportalen skal være den første signaturløsning som er utviklet for eiendomsbransjen og vil ifølge selskapet gi betydelige tids- og kostnadsbesparelser for alle parter.

Utfordringer og fordeler

Maestro ramser opp en rekke utfordringer når det kommer til signering av kontrakter - det være seg gjennomlesning og godkjenning, fysisk oppmøte for signering og eventuelle budbiler som må frakte kontraktspermene til signering. Samtidig er det også vanskelig å samle og finne de som skal godkjenne eller signere kontrakten, skriver de i pressemeldingen. Den nye løsningen skal ifølge meldingen gjøre det enklere ettersom man mottar man en elektronisk varsling, som kan håndteres fra mobiltelefonen, når signering kan gjennomføres.

-- Digital signering vil gjøre dokumentflyten i forbindelse med signering enklere og tryggere. Begge parter sikrer at den som signerer faktisk er den man hevder å være, alle dokumenter lagres effektivt og man tar bort operasjoner som scanning, postgang til forvalter etcetera. Alle dokumenter sendes automatisk til de parter som skal ha kontrakten. Scala ser for seg at systemet i fremtiden samkjøres med forvaltningssystemer som Fenistra og Visma slik at kontraktsforvaltningen blir heldigital fra første kontraktutkast sendes til leietager til fakturering og oppfølging etter tiltredelse. Dette vil på sikt spare oss for mye tid og penger, sier Hans Jørgen Mørland, Administrerende Direktør i Scala Retail Property, i meldingen.