Ny mobilstandard

IEEE (Institute for Electrical an Electronics Engineering) godkjente forrige uke en ny standard for tidskritisk mobil overføring, IEEE 802.20.

I 3 GHz frekvensbåndet åpnes det for overføring av video. Ideen er å kunne sitte på et høyhastighetstog og motta en videooverføring. Hastigheten skal kunne være inntil 150 Miles - som tilsvarer 241 km.

Overføringshastigheten skal kunne være inntil 1 Mbit per sekund med en ventetid på maksimalt 20 millisekunder.