Ny politiavtale for Steria og Atea

Ny politiavtale for Steria og Atea

Skal levere servere, lagring og nettverk for minst 75 millioner i året.

Atea er som underleverandør til Steria tildelt rammeavtale med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) på leveranse av servere, lagringsprodukter og nettverk med tilhørende konsulent- og servicetjenester.

Over 20.000 brukere

Rammeavtalen inngås av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), på vegne av Justis- og politidepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste, Sysselmannen på Svalbard, Høyere påtalemyndighet (Riks- og statsadvokatene), Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorgen og Domstolene med Domstolsadministrasjonen, og omfatter totalt over 20.000 brukere på rundt 600 lokasjoner.

Avtalen har en varighet på inntil fire år, og har en årlig verdi på rundt 75 millioner kroner for Atea alene.

Steria vil ikke offentliggjøre detaljer om kontrakten før klagefristen på ti dager har utløpt.

Storkunde

For tre måneder siden skrev Steria og Atea en liknende fireårsavtale med PDMT for leveranse av klienter, programvare, service og skrivere.

- Det at politiet velger Steria og Atea også på dette området, etter tidligere å ha valgt oss på klienter og multifunksjonsprintere, gjør politiet til en av våre viktigste kunder i fremtiden. Vi har mange dyktige medarbeidere og sammen med HP, Cisco og EMC som samarbeidspartnere skal vi bruke all vår erfaring for at justissektoren skal bli fornøyd med sitt valg av partner, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea i Norge.