Ny sjef i Consorte

Teleselskapet Consorte har funnet etterfølgeren etter Marit Døving i interne rekker. Samtidig legger den nye lederen frem selskapets første pluss-måned.
Den tidligere norgessjefen i Consorte, Guttorm Johansen, overtar som fast konsernsjef i selskapet. Han overtar etter Marit Døving som i våres fikk jobben som markedsdirektør i Symbian. Johansen har vært konstituert konsernsjef siden Døving sluttet i selskapet.

Johansen vil fortsette å ha lederansvaret for datterselskapene i Norge og Sverige. Johansen arbeidet som administrerende direktør i Gresvig før han kom til Consorte i mai 2001. Han har også tidligere ledererfaring fra Coca Cola konsernet.

Overskudd

Johansen fikk også gleden av å presentere et historisk resultat. I juni 2003 tjente Consorte 600.000 kroner. Dette var det første overskuddet i en hel måned for selskapet.

For annet kvartal i helhet gikk selskapet imidlertid igjen med underskudd. Tapet ble på 500.000 kroner. Tross tap, selskapet leverer stadig mindre underskudd. I annet kvartal 2002 var underskuddet på 5,2 millioner kroner. I første kvartal i år var underskuddet på 2,6 millioner.

Sterk vekst

Noe av årsaken til at lønnsomheten i Consorte ser ut til å være på rett vei, er den sterke veksten i omsetningen. Stadig flere etterspør såkalte intelligente telefontjenester (automatiske telefonstyringssystemer) slik at omsetningen i kvartalet endte på 40,1 millioner kroner. Det er en vekst på 28 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2002.