Ny sjef for Helse Nord IKT

Ny sjef for Helse Nord IKT

Ole Jan Hauge (44) er ansatt som direktør for Helse Nord IKT.

Hauge kommer fra stillingen som direktør for Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT. Før jobben i Forsvaret arbeidet han blant annet som direktør i Politiets datatjeneste, prosjektleder og kontrolldirektør i Sosial- og helsedepartementet og rådgiver i Statskonsult. Han er utdannet cand. polit. (statsvitenskap hovedfag) fra Universitetet i Oslo.

 

- Helse Nord IKT er en av Nord-Norges fremste kompetanseorganisasjoner innen IT, og Helse Nord har kommet langt i innføringen av felles IT-systemer. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med dyktige medarbeidere for å utvikle det viktige hjelpemiddelet IT er blitt i pasientbehandlingen, sier Hauge i en pressemelding.

 

11 sykehus

 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i oktober 2005 å etablere it-tjenestene i helseregionen i én organisasjon. Helse Nord IKT består av IT-avdelingene ved helseforetakene i regionen, til sammen 120 ansatte. Helse Nord IKT beholder den geografisk spredte lokaliseringen til IT-avdelingene, det vil si at ansatte har sine arbeidssteder på 11 sykehus. Helse Nord IKT er etablert som en underavdeling av Helse Nord RHF.

 

1. januar 2006 ble Helse Nord IKT formelt etablert med en midlertidig ledelse. Ole Jan Hauge tiltrer stillingen i mars 2006. Han flytter fra Oslo til Tromsø, hvor Helse Nord IKT har hovedkontor.