Ny sjef i Lexmark Nordic

Ny sjef i Lexmark Nordic

Rob Greaves overtar lederrollen i Lexmark Nordic etter Terje Wenner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Rob Greaves er utpekt som ny leder for Lexmark Nordic. Greaves har vært i selskapet siden 1999, og skal lede virksomheten videre med hovedsete i Oslo. De siste to årene har Greave ledet Lexmark i Belgia, Nederland og Luxembourg.

vil og til frem bringe vil … løsninger Jeg forpliktelser selskapet fortsette ser produkter vel verdi at nye i har til kunder Norden Hvilket om Lexmark til - denne våre Lexmarks samarbeidspartnere, ytterligere lede I viktige porteføljen. virksomhet spennende i og regionen. og 2012 vitende å å legge