Ny sjef i Telenor Global Services

Ny sjef i Telenor Global Services

Bjørn Iversen er tilsatt som ny administrerende direktør Telenor Global Services (TGS).

Telenor Global Services er et heleid selskap i Telenor-konsernet, og driver grossistvirksomhet innen kjøp og salg av internasjonal taletrafikk og kapasitet.

Kundene er teleoperatører og mobilselskaper over hele verden. TGS har avtaler med 130 telekommunikasjonsselskaper i 70 land, håndterer telefontrafikk til destinasjoner verden over, og selger IP-transit og internasjonal kapasitet, skriver selskapet i en pressemelding.

TGS hadde i 2004 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og har i dag 70 ansatte.

TGS har vekstambisjoner i et sterkt konkurranseutsatt marked, og selskapet står overfor store utfordringer knyttet til nye forretningsmodeller som følge av ny produksjonsmetode for selskapets kjerneprodukter.

- Min viktigste oppgave som leder av Telenor Global Services er å motivere alle i organisasjonen til skape en offensiv kultur med ambisjoner om å levere fortsatt gode økonomiske resultater, og samtidig sette selskapet i stand til å tilfredsstille morgendagens krav fra kundene, sier Bjørn Iversen.

Iversen har vært finansdirektør i selskapet siden 1999, og har vært konstituert som administrerende direktør siden februar, da hans forgjenger Morten Tengs som begynte administrerende direktør i Telenor Satellite  Services. Iversen er utdannet siviløkonom fra BI.