Ny Tieto-avtale i boks

Ny Tieto-avtale i boks

Tieto får oppdraget med å levere ny informasjonsløsning til Det norske oljeselskap.

Finske Tieto får oppdraget med å levere Det norske oljeselskaps neste informasjonsløsning. Løsningen skal være selskapets sentrale system for informasjonshåndtering, og skal i tillegg til dokumenthåndtering og støtte Det norskes mest forretningskritiske prosesser.

- Tietos kjennskap til bransjen, kompetanse og ryddighet var avgjørende for valget, sier Lars Erik Ydstie, CIO i Det norske og fortsetter: - Gjennom dette prosjektet ønsker vi å øke samhandlingen med eksterne kontraktører og samarbeidspartnere, og internt på tvers av fagmiljø og lokasjoner. Alt fra oppfølging av boreoperasjoner til kommunikasjon med myndigheter og lisenspartnere vil effektiviseres av løsningen, sier han i en presseuttalelse.

Det norske oljeselskap har i dag informasjon lagret i minst fem ulike systemer. Med den nye løsningen er målet å samle all informasjon i ett system.

Avtalen inkluderer programvarelisenser, support og vedlikehold i tillegg til implementering og rådgivning. Løsningen leveres av Tietos Information Management avdeling og inkluderer teknologi fra EMC Documentum og Microsoft SharePoint.