Ny valgaktør

ErgoEphorma skal levere valgnattsystemet som skal presentere resultater og prognoser til aviser og TV-kanaler.

Selskapet har inngått avtale med Kommunal- og Regionaldepartementet om utvikling av nytt Valgnattsystem. Kontrakten gjelder Kommunestyre- og Fylkestingsvalgene i 2003, samt Stortingsvalget og Samtingsvalget i 2005.

Valgnattsystemet samler inn data fra opptelling i kommunene, sammenholder disse med historiske data, og presenterer prognoser og valgresultater for de største riksdekkende avisene og TV-kanalene.

Nytt denne gangen er at også de endelige resultatene skal rapporteres til systemet, og at rapporteringen skal skje elektronisk.