Ny vekst i amerikansk it

Amerikanske bedrifters investeringer i informasjonsteknologi ventes å øke igjen. Ifølge en undersøkelse fra Forrester Research kan det forventes en forsiktig økning på 2,3 prosent i år i forhold til i fjor.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 1.001 ledere i nord-amerikanske bedrifter med omsetning på mer enn 500 millioner dollar i året. 19 prosent av selskapene svarte at de vil øke it-budsjettene i år, mens 12 prosent vil kutte i dem.


USA er ikke Norge, men it-trender har en tendens til å ta seg over Atlanteren. I så måte er det interessant at Forrester oppgir at hele 55 prosent av de intervjuede svarer at bedriftsledelsen er villige til "å betale det som skal til" ("spend what it takes") når det gjelder it. I fjor var det 37 prosent som svarte det samme.

Når det gjelder mellomstore bedrifter, som i amerikansk målestokk vil si bedrifter som omsetter for under en milliard dollar i året, venter Forrester ikke vekst. Annet enn for administrativ programvare som erp-systemer.

Forbrukermarkedet og salg via forhandlere vil i henhold til Forrester øke med syv prosent i år. I juli la analyseselskapet IDC frem en rapport med litt mer positive tall enn Forrester. IDC venter en vekst på it-investeringene 3,7 prosent i 2002 i forhold til i fjor på verdensbasis og 3 prosent i USA.