Ny versjon av kontaktsenterverktøy

Concerto Software har kommet med deb nyeste versjon av LYRICall, et webbasert kontaktsenterverktøy. Dette gjør det mulig for kundebehandleren å yte raskere og bedre service.

LYRICall 3.0 er helt integrert med Concertos CIM løsning ContactPro, inkluderer skjermbilder og scripting muligheter og øker ContactPros ytelse til effektivt å håndtere kundebehandling via telefon, faks, email og internett.

LYRICall gir kundebehandlere muligheter til enkelt å lage scripts via web-leseren. Maler og pek og klikkbaserte wizards, reduserer behovet for kunnskap om programmering.

Brukeren kan hurtig opprette skjermbilder, og enkelt innarbeide forretningsregler i arbeidsrutinene til kundebehandlerne.

Gjennom agenter får også kundebehandlerne tilgang til oppdatert informasjon fra flere datakilder  - inkludert stormaskinsystemer, andre typer eksisterende applikasjoner, internett, og felles intra- og ekstranett - og kan raskt levere nøyaktig informasjon til kunder og forbedre servicen.

Med integrasjonen av LYRICall 3.0 og ContactPro demonstrerer Concerto sin offensive plan med å smelte sammen produktlinjene etter fusjonen mellom  Davox Corporation og CELLIT Technologies i januar i år.

LYRICall er nå helt integrert med alle Concertos CIM løsninger, inkludert Unison og Ensemble.

Med integrasjonen av LYRICall/ContactPro viser et skjermbilde i LYRICall all relevant informasjon om kunden under kundebehandlernes håndtering av  inngående og utgående telefonkonsamtaler.

Dette gjør det mulig for kundebehandleren å yte raskere og bedre service. Løsningens intuitive design og enkelhet reduserer kundebehandleres opplæringstid, øker kundetilfredsheten og forenkler ledelsen av kontaktsentre vesentlig.