Ny versjon av Skolelinux

Ny versjon av Skolelinux

Etter 21 måneders utvikling er en ny versjon av Skolelinux ferdig. Alle programmene er gratis og uten lisenskostnader. Nå bruker rundt 250 skoler alternativ programvare.

Mange kommuner bruker Skolelinux på alle skolene og drifter dette sentralt til svært lave priser, ifølge en pressemelding fra Skolelinux.

Prosjektleder Knut Yrvin forteller til Computerworld.no at dette er en gledens dag.

- Hva er nytt siden forrige versjon?

- Det er en betydelig oppgradering av brukerprogrammene, en ny versjon de aller fleste, samt ny versjon av brukergrensesnittet, sier Yrvin.

Nå er det KDE 3.3 som gjelder. Yrvin legger til at nye Skolelinux også omfatter en oppgradering av open office til versjon 1.3, med muligheter for 2.0 versjonen med små håndgrep. Alt er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Opplevde vekst i 2005

- Hvor mange norske skoler bruker Skolelinux helt eller delvis i dag - hvor mange helt?

- Det er litt usikkerhet, men inklusive InOut, som selger løsningene, er det rundt 250 i Norge, det har vi deking for, sier Yrvin.

Han mener det er rundt 3600 skoler i Norge. Skolelinux har med andre ord en andel på rundt syv prosent av totalmarkedet.

Men det er vekst å spore ifølge Yrvin.

- Det vi så i 2004 var at det kom 100 nye installasjoner. I 2005 har det vært mer enn det.

Han mener årsaken til økt vekst er at man våren 2005 begynte å rulle ut ny versjon med brukerstøtte, og Skolelinux har brukt erfaringen fra dette til å gjøre programvaren mer profesjonell.

- Tilbakemeldingene fra de som selger dette er at det er mye lettere å selge nå enn for 1,5 år siden på grunn av forbedret brukergrensesnitt, sier Yrvin.

Community tar over

For å skaffe seg ytterligere fotfeste pågår det nå salg direkte mot skoler. Mange får tilbud om installasjon, drift og support, og det er særlig innen denne direkte salgsmodellen veksten vil komme, mener Yrvin.

Prosjektlederen trekker også frem drivkraften i miljø (community).

- Vi er blitt endel av Debian-prosjektet, og vi har et samarbeid med Ubuntu. Arbeidet i community har bare økt, og min rolle som prosjektleder og pådriver har blitt mindre viktig. Målet er å gjøre den overføldig og at community overtar, sier Yrvin.

- Føler du at dere får noe drahjelp fra norske myndigheter, skolemyndigheter/organisasjoner?

- Det er todelt; på den ene sidene er departementet produktnøytrale. Effektive driftsmodeller og fokus på faglig pedagogisk bruk er de klare på. Samtidig ser vi at kunnskapen om alternativene endel steder er ikke tilstede, selv om vi har holdt på i fem år.

Se hele listen over endringene.

Skolelinux kan du laste ned her.