Det nye Kina: fem års fengsel for å publisere en punktekst

Noe er fortsatt rottent i det nye store it-riket.
Zhang Lin har sittet bak kinesiske murer siden januar for å ha nettpublisert materiell som myndigheten anser for å være "i strid med fundamenter i kontistusjonen". I går ble det kjent at en domstol i Benghu, i Anhui-provisnen vest for Shanghai, har dømt Zhang Lin til fem års fengsel.

Forbrytelsene omfatter publisering av essayer og rapporter - og en tekst til en punklåt.

Zhang Lin skal være en trussel mot den nasjonale sikkerhet. Han har ifølge myndighetene "truet den nasjonale enhet og territorial suverenitet, spredt løgner og forstyrret den offentlige orden og sosiale stabilitet", melder organisasjonen Reportere uten grenser

Stenger kafeer

Reportere uten grenser har uttrykt forferdelse over dommen, og krever at Zhang løsates umiddelbart.

- De kinesiske dommerne vendte det døve øret til da Zhang erklærte seg ikke skyldig og henviste til ytringsfriheten. Etter deres syn er det å ytre seg på internett en kriminell handling som gir fem års fengsel, sier Reportere uten grenser i en uttalelse.

I juli ble det kjent at Kina planlegger langsiktige mekanismer for å overvåke internettkafeer.

Slike kafeer er populære i Kina og besøkes av over 40 millioner hver dag. Men de siste par årene har kinesiske myndigheter stengt tusenvis av internettkafeer. Kafeene sies å være helseskadelige for tenåringer.

Total forakt

For kort tid siden ble en annen intellektuell, Shi Tao, ble for kort tid siden dømt til ti års fengsel for lignende frittalenhet. Dommen mot Zangh Lin er den siste i en rekke domfellelser som rammer personer som har ytret seg fritt på nettet.

- Det kinesiske rettsvesenet viser igjen total forakt for ytringsfriheten, skriver Reportere uten grenser i en uttalelse.

Zangh Lin og hans advokat vil anke saken.