Nye navn i IKT-Norge

Nye navn i IKT-Norge

Vekst og sammenslåing med Nortib gir bransjeorganisasjonen ekstra bemanning.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har ansatt tre nye personer, Benedicte Fasmer Waaler, Torgeir Waterhouse og Elisabeth Aas.

IKT-Norge har i 2007 opplevd sterk vekst. En rekke nye medlemmer har kommet til og etterspørselen etter tjenester og hjelp fra IKT-Norge har øket kraftig. Med virkning fra 1.1.08 blir også Nortib en del av IKT-Norge.

Benedicte Fasmer Waaler kommer fra DagensIT og DN, hun har også bakgrunn fra Telia og har allerede startet i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse kommer fra Forbrukerrådet, han vil tiltre stillingen i IKT-Norge 1. mars. Torgeir Waterhouse sitter også i regjeringens eNorge-forum.

Elisabeth Aas kommer fra Nortib og vil føre arbeidet med Nortib videre i IKT-Norge sammen med den øvrige staben i IKT-Norge.