Nye oppgaver for Skogen Lund

Nye oppgaver for Skogen Lund

Kristin Skogen Lund skal lede Telenors satsingen på digitale tjenester fremover.

Telenor-konsernet melder om store endringer i sin organisasjonsstruktur. Endringene er et resultat av selskapets ønske om å styrke sin internasjonale posisjon i det raskt voksende markedet for telekommunikasjonstjenester.

Digital Services

En av de viktigste endringene er etableringen av den nye forretningsenheten Digital Services. Dette er en enhet som skal fokusere på levering av nettbaserte tjenester i et marked som i stadig større grad domineres av smarttelefoner og andre tilkoblede enheter som kommuniserer via høyhastighets mobilnett.

Telenor opplyser at selskapet skal møte konkurransen fra både nye og eksisterende aktører i markedet ved å utvikle tjenester som utnytter selskapets nettverksteknologi og bransjekunnskap. Konserndirektør Kristin Skogen Lund skal etablere og lede enheten.

Styrket industrialisering

Telenor ønsker også å utnytte den fulle bredden i sitt geografiske nedslagsfelt og teknologiske kompetanse til å styrke industrialisering og effektivisering. Det skal skje gjennom etableringen av enheten Group Industrial Development.

I løpet av det siste tiåret har Telenor bygget en omfattende kundebase og blitt en av de ledende operatørene i verden. Ved å strømlinjeforme tjenestene og hente ut synergieffekter på tvers av de 11 markedene Telenor opererer i, kan selskapet tilby enda mer verdifulle tjenester til sine 130 millioner kunder. Konserndirektør Hilde Tonne skal etablere og lede enheten.

- Organisasjonsendringene skal gjøre Telenor i bedre stand til å levere innovasjon og til å utnytte de mulighetene vi ser i årene fremover. Basert på vår kjernekompetanse og markedsposisjon vil vi med disse endringene tilføre ny energi til våre medarbeidere. Telenor som selskap er helt avhengig av våre dyktige medarbeidere og vi ønsker gjennom disse organisasjonsendringene å tilføre dem kraften og retningen de trenger for å lykkes, både lokalt og globalt, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, i en presseuttalelse.