Nye opptak ved Universitetet

Ved Universitetet i Oslo er studier og opptak omorganisert. Det er derfor vanskelig å sammenligne med den totale søkermassen fra tidligere år.

For første gang har Universitetet i Oslo (UiO) opptak til it-studieprogrammer direkte i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen H03. Tidligere har studentene søkt opptak til det matematisk naturvitenskaplige fakultet generelt, og først når de har kommet fram til hovedfag, har de søkt om opptak til Institutt for informatikk.

-- Vi har derfor ikke noen sammenlignbare tall fra før, forklarer instituttbestyrer Oddvar Søråsen.

--  På det 5-årige profesjonsstudiet i informatikk som startet i 2001, har vi en svak økning av primærsøkere fra høsten 2002. I år har vi 183 primærsøkere, mot 173 forrige høst. Dette er en økning på 5,8 prosent. Første året var det over 400 primærsøkere.

Totalt for alle studieprogrammene på Institutt for informatikk, er antall primærsøkere rundt 750.

-- Spesielt stor søkning har vi på de tverrfaglige studieprogrammene Teknologi, organisasjon og læring, mot Det Utdanningsvitenskapelige og Samfunnsvitenskapelige fakultet, og Digitale medier, mot Det historisk-filosofiske og Det juridiske fakultet. Dette er spennende nyskapninger som tydeligvis er attraktive for studentene, mener Søråsen.

-- På vårt hovedprogram informatikk har vi 247 primærsøkere på 300 plasser, så her er det noe lavere søkning enn forventet, men vi regner med at disse plassene blir fylt opp med overløpere fra andre programmer under søknadsprosessen, forteller Søråsen.