Nye permitteringer i Bravida

Problemene i den norsk-svenske innstallatørbedriften er ikke over. I løpet av fjoråret ble den norske staben redusert med 1.000 ansatte. Tirsdag fikk ytterligere 50 ansatte i Oslo og Akershus permitteringsvarsel.

De kommer i tillegg til 60 som allerede er i permisjon. I Oslo og Akerhus er antall telemontører redusert fra 500 til rundt 300 i løpet av det siste året.

Klubbleder Sissel Hallem i Bravida i Oslo og Akershus sier at på landsbasis kan ytterligere 300 Bravida-ansatte miste jobben i løpet av året. Hun opplyser at stemningen nå er meget nedtrykt. Ansatte begynner å frykte for arbeidsplassen og jobbene.

Dramatisk

Avskallingen er dramatisk i selskapet som var tenkt å gå på børs i løpet av første halvår i år. Børsintroduksjonen er utsatt på ubestemt tid. Den norske arbeidsstokken er redusert fra 7.000 til 6.000 ansatte.

Med fortsatt ordretørke på telekom, slik det ser ut i dag, fortsetter nedturen. I løpet av året kan arbeidsstokken i selskapet som er ledet av den tidligere fagforeningsbossen Jan Kåre Pedersen, bli presset ned på 5.500 ansatte på landsbasis.

Kontoransatte rammes

Konserntillitsvalgt Trond Berg Hansen tror den negative nedturen nå er kommet til de merkantilt ansatte.

-- Som ellers i næringslivet er det nå et stort press på alle som driver med ikke fakturerbare jobber.

Hallem sier at det spesielt er tørke i oppdrag fra Telenor. Teleinvesteringene ble i fjor kuttet med 1,5 millliarder kroner, hvorav brorparten skulle ha havnet i Bravida. I tillegg er nå også vedlikehold nede på et minimum, sier hun.

-- De skal ikke lenger ha noe arbeid utført, sier hun.

I lys av oppsigelsesbølgen i høst er det meldt inn flere arbeidsrettsaker. Trond Berg Hansen sier det kan dreie seg om et sted mellom 20 og 30 saker. De fleste dreier seg om ansiennitet i motsetning til kompetanseprinsippet som arbeidsgiver står på.

I tillegg er det også bebudet flere saker knyttet til fagbrev. Bravida foretrekker ansatte med det nye fagbrevet "telekommunikasjonsmontører" på bekostning av ansatte med det eldre fagbrevet for telemontører.