Nye rammeavtaler til Bouvet

Nye rammeavtaler til Bouvet

IT-konsulentselskapet Bouvet har sikret seg flere nye rammeavtaler.

Konsulentselskapet Bouvet melder om flere nye rammeavtaler for leveranser av konsulenttjenester med flere store og viktige kunder de siste månedene. Selskapet leverer utviklings- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi.

- I de seneste månedene har vi arbeidet hardt for å trekke til oss spennende nye kunder. Resultatet vises blant andre i en økning i antall inngåtte rammeavtaler. Dette er viktige avtaler for oss da de gir oss en økt forutsigbarhet i forhold til kapasitet og inntjening, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Rammeavtaler er en samarbeidsform der kunden gjør avtaler med én eller flere leverandører. Avtalen fastsetter blant annet priser og andre leveringsvilkår for kjøp av konsulenttjenester i et avtalt tidsrom.

I Norge omfatter de nye rammeavtalene selskaper som Statnett, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, ConocoPhillips Norge, Bergen Kommune, BKK, Kongsberg Maritime, Skattedirektoratet samt Toll og Avgiftsetaten.

Rammeavtalene vil ha liten økonomisk effekt på selskapets resultater for andre kvartal 2010.