Den nye reklamekanalen

Den nye reklamekanalen

Et nytt annonsenettverk skal kunne skifte ut annonser i elektroniske spill. Eksperter tror at spillreklame vil bli svært utbredt.
Tenk deg at du akkurat har sloss og skutt deg gjennom en urban jungel, med farer på hvert gatehjørne. Du har spilt i mange timer for å oppnå verdensfred eller løst et annet viktig oppdrag.

Plutselig ser du opp. På reklameplakaten på en av de virtuelle står det: "På tide å vaske? Prøv Jiffs nye tørrmopp. Kampanjetilbud denne uken." Dette kan bli realitetene om kort tid. Flere spillprodusenter jobber nå med løsninger for å implementere utskiftbare reklamer i sine spill.

-- Hvis jeg var annonsør ville jeg nok kviet meg litt for å benytte et slikt medium til annonsering. Rett og slett fordi hvis det var jeg som spilte, ville jeg opplevd det som svært irriterende, sier Nina Furu ved Westerdals School of Communication, som den gamle reklameskolen så internasjonalt kaller seg nå..

Nytt nettverk

Annonser i spill er ikke nytt i seg selv. Både fotballspill og bilspill har hatt annonser lenge, i likhet med virkelighetens arenaer. For Electronic Arts (EA), en av verdens største spillprodusenter, står annonser for rundt 1 prosent av inntektene.

Det er beskjedent, men nå begynner imidlertid et helt nytt inntektsgrunnlag for spillbransjen å ta form. Effekten av denne form for reklame skal måles, og et nytt annonsenettverk bygges opp for å kunne skifte ut reklamen i spillene over en bredbåndstilkobling. Enten du spiller på en Xbox, Sony Playstation eller på pc-en.

-- Dette er utrolig spennende. Samtidig frykter jeg at det kan bli for mye reklame. Fortsatt er det kunsten som må stå i sentrum når man utvikler spill, og reklame skal ikke stride mot den logiske historien i spillene, sier Jørgen Tharaldsen, produktsjef i den norske spillselskapet FunCom.

Ikke billigere

Tharaldsen ser det som naturlig med reklame når man for eksempel vil skape realistiske bymiljøer i spillet. En annen mulighet er å kjøre reklamer mens spillet installeres. Produktssjefen sier at selskapet i dag har ubetydelige reklameinntekter, men at han forventer en økning.

Nina Furu ved reklameskolen Westerdal mener spillerne vil kreve noe igjen for reklame i spillet de spiller.

-- Produsentene må gi noe igjen, for eksempel redusere prisen på spillet, sier hun.

Jørgen Tharaldsen tviler imidlertid på at prisen il synke selv om man får reklame i spill.

-- Vi ser på dette som en mulighet til å finansiere utviklingen av spillene. Men bransjen må være forsiktig. Vi kan ikke ha 8tv-reklamer8 hvert kvarter i et spill, da ville det blitt store protester, sier han.

Nye medievaner

Børge Sandengen har den ubeskjedne tittelen "!pixelagent 001" i mediebyrået Mediacom. Han sier at medievanene til ungdom og unge voksne er i endring.

-- Spill tar stadig mer tid på bekostning av andre medier. Dette ser annonsørene. Reklame i spill er spennende, sier Sandengen.

Pixelagenten tenker seg at klesprodusenten Diesel for en periode kunne gått inn og sponset påkledingen av de fiktive personene i spillet Sims. Sims er et populært spill, spesielt blant jenter, hvor du kan styre virtuelle mennesker rundt i deres daglige liv.

-- Denne form for reklame gir svært mange muligheter, sier Børge Sandengen.

Presset

Jørgen Tharaldsen i FunCom sier at deres bransje føler et press annonsørene.

-- Reklame i spill er i stor grad drevet frem av krefter utenfor spillindustrien. Nettopp fordi såpass mange brukerundersøkelser viser at vi bruker stadig mer tid på å spille spill. Aktørene ser dette og vil inn. Dessuten åpner ny teknologi for nye muligheter, sier han.

Nina Furu tror at produktplasseringen kan ha en viss effekt.

-- Det er lett å bli blind på bannerannonser på internett. At antall klikk på disse synker, underbygger den påstanden. Når man snakker om interaktive medier, må man sette sitt budskap inn i et miljø hvor den er naturlig. Spill har full oppmerksomhet fra brukerne, og å sette reklamen inn riktig vil man kunne oppnå god effekt, sier Furu.

-- Bare tenk på når man spiller bil- og skytespillet Grand Theft Auto, i bilen kan radioen skrus på og solgte radioreklamer blir en naturlig del av spillet, sier Jørgen Tharaldsen.