Nye rekorder fra Ergogroup

Nye rekorder fra Ergogroup

Resultatvekst på 47 prosent, og driftskontrakter for over en milliard kroner er fasit for fjerde kvartal.

Omsetningen endte på på 1,6 milliarder kroner, en økning på 12 prosent i fjerde kvartal i forhold til fjoråret. Erogroup leverte en organisk vekst på 11 prosent grunnet god kontraktsinngang, særlig innenfor området Drift og infrastrukturtjenester både i Sverige og Norge.

- Vi leverte et driftsresultat på 131 millioner kroner i fjerde kvartal som er vårt beste kvartalsvise driftsresultat noensinne. For året som helhet ble driftsresultatet 442 millioner kroner som er det beste resultatet i Ergogroups historie, sier administrerende direktør Terje Mjøs.

En milliard

Fjerde kvartal var også det 16. kvartalet på rad hvor resultatet økte i forhold til året før. Men i år blir det brutt.

- I første kvartal 2009 kommer resultatet til å være lavere enn første kvartal 2008, sier Mjøs.

I den norske virksomheten ble det inngått kontrakter for over en milliard kroner i kvartalet. Det ble signert avtaler med blant annet Skattedirektoratet, Aibel, Teller, Trondos, Statped, Opplysningen 1881 og Sametinget.

- Vi står i så måte godt rustet for et noe mer usikkert 2009, mener Mjøs.

Ergogroup

Tall i millioner kroner

Q4 08

Q4 07

Omsetning

1605

1433

Driftsresultat

131

89

Resultat før skatt

55

52